بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گنوم

اشتراک‌گذاری

گنوم

Gnome

گنوم - ویچر

مکان‌ها

  • ماهاکم و تیر توچیر
  • نوویگارد، گورس ولن و شهرهای انسانی دیگر

خصوصیات

  • دماغ‌های نوک تیز و بلند
  • دندان‌ها تیز
  • گوش‌های نوک تیز
  • حس بویایی تیز

گنوم‌ها (Gnomes) یک نژاد کهن و نجیب، و یکی از نژادهای ارشد هستند که اولین جمعیت بخش شمالی اقلیم را تشکیل دادند. آن‌ها با دورف‌ها همزیستی مسالمت‌آمیزی دارند.

بسیاری از گنوم‌های قلمروهای شمالی در ماهاکم و در کنار دورف‌ها زندگی می‌کنند، با این حال اکثریت آن‌ها در جنوب رود یاگورا و محدوده کوهستانی تیر توچیر ساکن هستند. آن‌ها زیستگاه‌های اندک دیگری نیز در سراسر قلمروها مثل سیتادل در کوه کرمورا و یک شهر زیرزمینی در زیر ماریبور دارند.

گنوم‌ها کیمیاگران، جواهرفروشان، آهنگران، و فلزکاران برجسته هستند که برای ساخت شمشیرهایی با کیفیت شناخته می‌شوند.

صفحات دیگر