ویکی ویچر

کیرا متز (Keira Metz)

اشتراک‌گذاری

کیرا متز

Keira Metz

کیرا متز (Keira Metz) - ویچر

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

ملیت

پیشه

مشاور جادوگر

وابسته به

قابلیت‌ها

جادو

بستگان

لمبرت (وابسته)

کیرا متز (Keira Metz) ساحره‌ای از کارراس و مشاوری برای پادشاه فالتست از تمریا بود.

پیشینه

کیرا در سال ۱۲۶۷ به عنوان مشاور در خدمت پادشاه فالتست بود. در همین زمان او و برخی دیگر از جادوگران شمال به این موضوع پی بردند که برخی از همتایان‌شان قصد دارند با خیانت به انجمن برادری ساحره‌ها به نیلفگارد کمک کنند. پس از آن کیرا به همراه با چند تن از جادوگران دیگر از جمله فیلیپا ایلهارت و سابرینا گلویسیخ یک طرح کودتا را علیه حامیان نیلفگارد اجرا کردند.

بعدها او به طرح فیلیپا برای ایجاد یک سازمان جادویی جدید به نام کلبه ساحره‌ها پیوست.