ویکی ویچر

کلبه جادوگران

اشتراک‌گذاری

کلبه جادوگران

Lodge of Sorceresses

کلبه جادوگران - ویچر

نام‌ها

  • انجمن خواهری
  • کلبه بزرگ

نوع

سازمان جادوگری

اهداف

رسیدگی به موضوع جادوگری خارج از سیاست‌ها

تاریخ تاسیس

۵ آگوست ۱۲۶۷

مقر

مونتکالوو

رهبر

نمایش

کتاب‌ها:
Baptism of Fire
The Tower of the Swallow
The Lady of the Lake
بازی‌ها:
The Witcher 2: Assassins of Kings
The Witcher 3: Wild Hunt

کلبه جادوگران (Lodge of Sorceresses) گروهی از بقایای انجمن برادری جادوگران بود که به دنبال منحل شدن این انجمن طی کودتای جزیره تاند شکل گرفت. این سازمان سری به طور کامل از جادوگران مونث تشکیل شده و حتی به خاطر این موضوع عنوان انجمن خواهری به آن داده شده است. اعضای این گروه، مردان را در رسیدگی و اداره‌ی حوزه‌های مرتبط به جادو ناشایست می‌دادند.

اعضای قابل توجه

بنیان‌گذاران

اعضای دیگر