کلبه جادوگران

کلبه جادوگران

Lodge of Sorceresses

نام‌ها

  • انجمن خواهری
  • کلبه بزرگ

نوع

سازمان جادوگری

اهداف

رسیدگی به موضوع جادوگری خارج از سیاست‌ها

سازمان پیشین

انجمن برادری جادوگران

تاریخ تاسیس

۵ آگوست ۱۲۶۷

مقر

مونتکالوو

رهبر

فلیپا ایلهارت (بالفعل)

نمایش

کتاب‌ها:

Baptism of Fire
The Tower of the Swallow
The Lady of the Lake

بازی‌ها:

The Witcher 2: Assassins of Kings
The Witcher 3: Wild Hunt

کلبه جادوگران (Lodge of Sorceresses) گروهی بود که از بقایای انجمن برادری جادوگران به دنبال منحل شدن این انجمن طی کودتای جزیره تاند شکل گرفت. این سازمان سری به طور کامل از جادوگران مونث تشکیل شده و حتی به خاطر این موضوع عنوان انجمن خواهری به آن داده شده است. اعضای این گروه مردان را در رسیدگی و اداره‌ی حوزه‌های جادو ناشایست می‌دادند.

اعضای قابل توجه

بنیان‌گذاران

اعضای دیگر