ویکی ویچر

پیوستگی گستره‌ها

اشتراک‌گذاری
پیوستگی گستره‌ها

پیوستگی گستره‌ها (Conjunction of the Spheres) یک تحول ناگهانی بود که ۱۵۰۰ سال قبل از رویدادهای رمان‌ها، چندجهانی را دستخوش تغییر کرد. این رویداد باعث شد تا موجوداتی غیر طبیعی مثل غول‌ها، گریویرها، و ومپایرها وارد بعد اصلی دنیای ویچر شوند. این شکاف‌ها با برخورد تعداد زیادی از قملروهای مختلف ایجاد شد و دنیا را پر از گنوم، دورف و هزاران موجود با اشکال و اندازه‌های مختلف کرد. همین طور یک نیروی معنوی با عنوان «آشفتگی» یا «جادو» شناخته شد.

نژادهای مختلف مثل الف‌ها، دورف‌ها، گنوم‌ها، انسان‌ها و غیره که قادر به کنترل نیروی جادو نبودند و همین طور برای این پیوستگی و مبارزه با هیولاها آماده نبودند، در دوره‌ی زمانی نامشخص، عجیب و خطیر قرار گرفتند، دوره‌ای که پایان بسیاری از نسل‌ها بود.

در این زمان بود که الف‌ها اظهار داشتند انسان‌ها به به خصوص گونه‌های Dauk و Wozgor دنیای آن‌ها را نابود کرده‌اند. صدها سال بعد از آن انسان‌های نوردلینگ در اقلیم مستقر شدند که این رویداد با نام «اولین ورود» شناخته شد.

صفحات دیگر