ویچر

ومپایر

اشتراک‌گذاری

خون‌آشام

Vampire

ومپایر - ویچر

نام دیگر

آپیر

زیرگونه‌ها

مختلف

تمدن‌ها

  • تدت
  • گراشام
  • اموران

خصوصیات

مختلف به نسبت زیرگونه‌ها

خون‌آشام یا ومپایر (Vampire) به مجموعه‌ای از موجودات گفته می‌شود که با مصرف خون قربانیان خود کامیاب می‌شوند.

گونه‌های ومپایر

رده‌های بالا

رده‌های پایین