بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

وایلد هانت (Wild Hunt)

اشتراک‌گذاری

وایلد هانت

Wild Hunt

وایلد هانت (Wild Hunt) - ویچر

نام‌ها

اشباح مورهاگ
دارگ رادری
سوارن سرخ
سواران شبح

نوع

نیروی نظامی

متعلق به

دنیای ان ال

نمایش در

کتاب‌ها:
Time of Contempt
The Lady of the Lake

وایلد هانت (Wild Hunt) آن طور که اکثریت باور دارند گروهی از اشباح بودند که در آسمان می‌تاختند. عموم مردم آن‌ها را اسب‌سوارانی شبح-مانند توصیف کرده‌اند که بر اسب‌های مرده‌ی متحرک سوار هستند، و این که آن‌ها نشانه‌ای از جنگ هستند. در حقیقت آن‌ها گروهی از الف‌های دنیای ان ال و از تیر نا لیا هستند که خودشان را با نام دارگ رادری به معنای سواران سرخ خطاب می‌کنند. فرمانده و پادشاه آن‌ها اردین براک گلس است که بیشتر با نام پادشاه وایلد هانت شناخته می‌شود.

هدف حقیقی آن‌ها پیدا کردن و اسیر کردن برده‌هایی از دنیاهای دیگر است. با این حال آن‌ها در مقطعی قصد گرفتن سیری را داشتند که این موضوع ناشی از خون ارشد او بود.

اعضا

خاستگاه سواران سرخ

در طول پیوستگی گستره‌ها، بخشی از الف‌های دنیای اصلی که بعدا به عنوان دنیای ان سید (Aen Seidhe) شناخته شد، خویشاوندان خود را ترک کردند و با استفاده از پورتال‌هایی به دنیای جدیدی رفتند. آن‌ها این دنیای جدید را برای خود گرفتند و خودشان را «ان ال - مردمان الدر» نامیدند. اما در این جهان دو گونه هوشمند زندگی می‌کردند - انسان‌ها و تک‌شاخ‌ها. الف‌ها شروع به جنگ با هر دوی آن‌ها کردند و در نهایت به طور کامل همه انسان‌ها و سکونتگاه‌های آن‌ها را از بین بردند.

برای مدتی همه چیز برای الف‌ها عالی بود و تمدن آن‌ها رو به رشد بود. آن‌ها یک قصر زیبا به نام تیر نا لیا ساختند که پایتخت‌شان بود. با این حال، پس از مدتی، الف‌ها خدمتکارانی یا بهتر بگوییم برده‌هایی می‌خواستند. تنها موجودات خردمند دیگر در دنیای آن‌ها تک‌شاخ‌ها بودند که دائما با آن‌ها می‌جنگیدند، و تک‌شاخ‌ها به وضوح برای بردگی مناسب نبودند. در آن زمان، الف‌ها موفق شدند برخی از تک‌شاخ‌ها را مجبور کنند تا :دروازه جهان‌ها» را باز کنند که به آن‌ها امکان دسترسی به همه جهان‌های ممکن را داد. پادشاه الف‌ها یعنی اوبرون مورستاچ دستور ایجاد یک سواره نظام را داد که هدفش حمله به جهان‌های بیگانه و گرفتن انسان‌نماهای جوان برای بردگی بود. این سواره‌نظام بهه دلیل خرقه‌ی سرخ شان به «درگ رودری» (به معنی سواران سرخ ) نامیده شدند. این پادشاه، ژنرال اردین براک گلاس را به عنوان رهبر سواران سرخ منصوب کرد زیرا او یک سرباز کارآمد و بی‌رحم با توانایی‌های جادویی قوی بود.

وایلد هانت (Wild Hunt)
اردین، رهبر سواران سرخ

بنابراین سواران سرخ تهاجمات خود را به دنیاهای دیگر آغاز کردند. آن‌ها برای ترساندن مردم محلی، زره‌های اسکلتی می‌پوشیدند که آن‌ها را به شدت تهدیدآمیز می‌کرد و همین طور از اسب‌های سیاه استفاده می‌کردند. در مقطعی آن‌ها از یک کشتی قدرتمند به نام ناگلفر نیز استفاده کردند که گفته می‌شد می‌تواند در آسمان شناور شود. علاوه بر این، آن‌ها از تجسم‌هایی استفاده می‌کردند تا خیالی‌تر به نظر برسند، و مردم نیز فکر می‌کردند که این گروه از شبح‌ها ساخته شده است.

با این حال پس از مدتی تک‌شاخ‌ها موفق شدند تا دروازه را از آن‌ها بگیرند و الف‌ها دسترسی خود به سفر در فضا زمان را از دست دادند و تنها جادوگران آن‌ها که به نام «ناوبرها» شناخته می‌شدند قادر بودند به طور محدود به فضا و زمان دسترسی داشته باشند. این ناوبرها فقط می‌توانستند پورتال‌هایی را برای گروه نسبتا کوچکی از سواران باز کنند و بنابراین تنها به تعداد محدودی از بردگان دسترسی داشتند. این امر همچنین باعث شد تا آن‌ها تاکتیک‌های خود را تغییر دهند، به طوری که آن‌ها تجسم‌های خیالی خود را به حدی ارتقا دادند که تقریبا تنها در این فرم در سفرهایشان دیده می‌شدند. با این حال، حتی در شکل خیالی خود نیز آن‌ها همچنان می‌توانستند تعداد قابل توجهی از برده‌ها را بگیرند. ظاهر ترسناک این سواران باعث شد تا آن‌ها برای میان مردم عادی با نام شوم وایلد هانت شناخته شوند..

صفحات دیگر