ویکی ویچر

وایلد هانت (Wild Hunt)

اشتراک‌گذاری

وایلد هانت

Wild Hunt

وایلد هانت (Wild Hunt) - ویچر

نام‌ها

  • اشباح مورهاگ
  • دارگ رادری
  • سوارن سرخ
  • سواران شبح

نوع

نیروی نظامی

متعلق به

دنیای ان ال

نمایش در

کتاب‌ها:
Time of Contempt
The Lady of the Lake

وایلد هانت (Wild Hunt) آن طور که اکثریت باور دارند گروهی از اشباح بودند که در آسمان می‌تاختند. عموم مردم آن‌ها را اسب‌سوارانی شبح-مانند توصیف کرده‌اند که بر اسب‌های مرده‌ی متحرک سوار هستند، و این که آن‌ها نشانه‌ای از جنگ هستند. در حقیقت آن‌ها گروهی از الف‌های دنیای ان ال و از تیر نا لیا هستند که خودشان را با نام دارگ رادری به معنای سواران سرخ خطاب می‌کنند. فرمانده و پادشاه آن‌ها اردین براک گلس است که بیشتر با نام پادشاه وایلد هانت شناخته می‌شود.

هدف حقیقی آن‌ها پیدا کردن و اسیر کردن برده‌هایی از دنیاهای دیگر است. با این حال آن‌ها در مقطعی قصد گرفتن سیری را داشتند که این موضوع ناشی از خون ارشد او بود.

اعضا