بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

وایت فراست (White Frost)

اشتراک‌گذاری
وایت فراست (White Frost)
نوویگارد در زمان عصر وایت فراست

سرمای سفید یا شبنم سفید (White Frost) یک رویداد آخرالزمانی است که در کتاب رسالت ایتلین به آن اشاره شده است. بسیاری از مردم تغییرات آب و هوایی را به این پیش‌گویی نسبت داده‌اند.

همان طور که اوالاک و نیمو توضیح داده‌اند، وایت فراست یک عصر یخبندان در آینده است که به واسطه‌ی تغییرات مدار و محور سیاره رخ خواهد داد، و این رویداد منجر به یخ زدن بیشتر نیم‌کره شمالی خواهد شد. این آخرالزمان توسط هیچ یک از جادوگران، الف‌های ان ساوهرن، و حتی سیری قابل پیشگیری نیست. تنها راه نجات باز کردن پورتال‌هایی به وسیله خون ارشد است تا مردم این اقلیم به دنیای دیگری انتقال یابند.

این باور نیز وجود دارد که بعد از این واقعه دنیا دوباره زیر یک «خورشید جدید» و در فرمی کاملا متفاوت متولد خواهد شد.

صفحات دیگر