بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قانون سورپرایز

اشتراک‌گذاری
قانون سورپرایز

حق غافلگیری یا قانون سورپرایز (Law of Surprise) یک رسم و سنت در دنیای ویچر است که قدمت آن به اندازه‌ی خود بشریت است. طبق این قاعده اگر فردی یک فرد دیگر را نجات دهد، فرد ناجی حق دریافت یک بخشش از فرد نجات یافته را خواهد داشت و این بخشش باید برای یک یا هر دوی آن‌ها نادانسته باشد. در بیشتر موارد این بخشش شامل اولین فرزند فرد نجات یافته می‌شود که او از وجود آن هنوز مطلع نشده است.

سیری، فرزند دونی و پاوتا به سبب همین قاعده تحت سرپرستی گرالت قرار گرفت. گرالت سال‌ها بعد به واسطه‌ی گره خوردن سرنوشتش با سیری باری دیگر پس از نجات دادن یک مرد بازرگان خواستار بخششی شد، و این در حالی بود که همسر آن مرد سیری را به عنوان یک یتیم جنگ در خانه‌اش پناه داده بود.

صفحات دیگر