بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ردینیا (Redania)

اشتراک‌گذاری

ردینیا

Redania

ردینیا (Redania) - ویچر

نوع حکومت

سلطنتی ارثی

حاکم

سلطنت ردینا

راس حکومت

پادشاه/ملکه سلطنت
شورای نایت‌السلطنه

پایتخت

ترتوگور

مذهب

معبد نوردلینگ
آتش ابدی
کرو
اسکیولپیوس

ردینیا (Redania) که به دنبال نام یکی دوک قدیمی به نام رودن نام‌گذاری شده، یکی از چهار قلمرو است که به خاطر تجارت و کشاورزی قلمرویی ثروتمند محسوب می‌شود. پایتخت ردینیا ترتوگور است. شهرهای مهم دیگر آن اوکسنفورت با بزرگترین دانشگاه در میان قلمروهای شمالی، و شهر آزاد نوویگارد است. همسایگان این قلمرو کوویر، کینگورن، کدون ، ادیرن و تمریا هستند.

این پادشاهی به واسطه صادرات غلات نوویگارد از منفعت بسیاری بهره‌مند است. گفته می‌شود که این سلطنت انبار غله‌ی تمام اقلیم است. از این رو غالب چشم‌انداز ردینیا عظیم و حاوی زمین‌های غلات است. در حال حاضر وضعیت اقتصادی این قلمرو به خاطر محصولات ارزان نیلفگارد و سایر قلمروها با تهدید جدی روبرو است.

ردینیا برای قرن‌ها یک جنگ سمبلیک با تمریا داشته است و تمریا رقیب نخست این قلمرو در شمال محسوب می‌شود. این کشور همچنین از بهترین شبکه اطلاعاتی در دنیا بهره‌مند است. حکومت ردینیا نیز تحت نفوز سنگین ساحره‌ها قرار دارد.

پادشاه ویزمیر دوم در زمان دومین جنگ نیلفگارد ترور شد. پس از آن کشور به طور موقت توسط یک شورای نایب السلطنه به رهبری سیگیسموند دیکاسترا، رئیس بخش امنیت ردینیا و فیلیپا ایلهارت، رئیس کلبه ساحره‌های حکمرانی شد. پس از این دوران حکمرانی کشور در دستان رادووید پنجم قرار گرفت.

ساختار اجتماعی ردینیا بسیار خاص است و فرقه‌ی اشرافی از امتیازات بیشتری در این کشور برخوردار است. سواره نظام ردینیا از بهترین‌ها در دنیا هستند و قلب ارتش آن‌ها را تشکیل می‌دهند.

صفحات دیگر