ویچر

ردانیا (Redania)

اشتراک‌گذاری

ردانیا

Redania

ردانیا (Redania) - ویچر

نوع حکومت

سلطنتی ارثی

حاکم

سلطنت ردانایی

راس حکومت

  • پادشاه/ملکه سلطنت
  • شورای نایت‌السلطنه

پایتخت

ترتوگور

مذهب

معبد نوردلینگ
  • آتش ابدی
  • کرو
  • اسکیولپیوس

ردانیا (Redania) که به دنبال نام یکی دوک قدیمی به نام رودن نام‌گذاری شده، یکی از چهار قلمرو است که به خاطر تجارت و کشاورزی قلمرویی ثروتمند محسوب می‌شود. پایتخت ردانیا ترتوگور است. شهرهای مهم دیگر آن اوکسنفورت با بزرگترین دانشگاه در میان قلمروهای شمالی، و شهر آزاد نوویگارد است. همسایگان این قلمرو کوویر، کینگورن، کدون ، ادیرن و تمریا هستند.

این پادشاهی به واسطه صادرات غلات نوویگارد از منفعت بسیاری بهره‌مند است. گفته می‌شود که این سلطنت انبار غله‌ی تمام اقلیم است. از این رو غالب چشم‌انداز ردانیا عظیم و حاوی زمین‌های غلات است. در حال حاضر وضعیت اقتصادی این قلمرو به خاطر محصولات ارزان نیلفگارد و سایر قلمروها با تهدید جدی روبرو است.

ردانیا برای قرن‌ها یک جنگ سمبلیک با تمریا داشته است و تمریا رقیب نخست این قلمرو در شمال محسوب می‌شود. این کشور همچنین از بهترین شبکه اطلاعاتی در دنیا بهره‌مند است. حکومت ردانیا نیز تحت نفوز سنگین ساحره‌ها قرار دارد.

پادشاه ویزمیر دوم در زمان دومین جنگ نیلفگارد ترور شد. پس از آن کشور به طور موقت توسط یک شورای نایب السلطنه به رهبری سیگیسموند دیکاسترا، رئیس بخش امنیت ردانیا و فیلیپا ایلهارت، رئیس کلبه ساحره‌های حکمرانی شد. پس از این دوران حکمرانی کشور در دستان رادووید پنجم قرار گرفت.

ساختار اجتماعی ردانیا بسیار خاص است و فرقه‌ی اشرافی از امتیازات بیشتری در این کشور برخوردار است. سواره نظام ردانیا از بهترین‌ها در دنیا هستند و قلب ارتش آن‌ها را تشکیل می‌دهند.