ویکی ویچر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دورف

اشتراک‌گذاری

دورف

Dwarf

دورف - ویچر

خصوصیات

  • کوتاه و ریشو و نیرومند
  • تاجر، فعال در صنایع دستی

دورف‌ها (Dwarves) یکی از نژادهای انسان‌نما هستند. دورف‌ها به همراه دو نژاد الف و گنوم به عنوان نژادهای ارشد شناخته می‌شوند، و این نژاد به همراه نژاد گنوم از قدیمی‌ترین نژادهای اقلیم است.

قد یک دورف بالغ به طور معمول تا سینه‌ی یک انسان است. بدن آن‌ها تنومندتر از انسان‌ها است و همین موضوع آن‌ها را سخت‌تر و قوی‌تر کرده است. دورف‌ها اغلب ریش‌های بلندی دارند. آن‌ها معمولا تاجر، صنعتگر و سربازانی عالی هستند. در حالی که دورف‌ها ژولیده هستند اما افرادی بشاش هستند.

سرزمنی مادری دورف‌ها ماهاکم است. آن‌ها به مانند بسیاری سایر غیر-انسان‌ها توسط نوردلینگ‌ها مورد ظلم قرار می‌گیرند. به همین خاطر بسیاری از آن‌ها در زمان حمله‌ی امپراتوری نیلفگارد به قلمروهای شمالی عضو پارتیزان‌های متحد نیلفگارد بودند. دورف‌ها با بافتن ریش‌هایشان خود را از برادران خود متمایز می‌کنند.

صفحات دیگر