بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دراید

اشتراک‌گذاری

دراید

Dryad

دراید - ویچر

نام‌های دیگر

  • ان وودبینا
  • همسر وهم‌آور

طبقه‌بندی

حوریان

زیرگونه

همدرایدها

تمدن‌ها

بروکیلون

مکان‌ها

بروکیلون و جنگل‌های دیگر

خصوصیات

  • نژاد منحصرا مونث
  • بوی برگ درخت بید

درایدها (Dryads) که توسط انسان‌ها با عنوان همسران وهم‌آور (eerie wives) و توسط الف‌ها با عنوان ان وودبینا شناخته می‌شوند، حوریان جنگل هستند که در قلمروی جنگلی از بروکیلون متمرکز هستند. اعضای این نژاد به واسطه تماس با سایر نژادها متولد می‌شوند یا با خوردن آب بروکیلون متحول می‌شوند. این نژاد منحصرا مونث هستند و فرزندان آن‌ها برای چند نسل حتی بدون نوشیدن آب زنده می‌مانند.

درایدهای تحول‌یافته با عنوان درایدهای بومی‌شده شناخته می‌شوند. زیرگونه‌ای از درایدها با نام همدراید وجود دارند که ارتباط عمیقی با جنگل دارند و با درختی معین همزیستی دارند.

صفحات دیگر