ویکی ویچر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خون ارشد (Elder Blood)

اشتراک‌گذاری

خون ارشد (Elder Blood) که همچنین با عنوان هن آیکار یا ژن لارا شناخته می‌شود، اشاره به خون/ژن‌های مربوط به نسل لارا دورن دارد که حامل جادوی قدرتمندی است.

افراد شناخته شده

خون ارشد

فعال‌کننده‌ها

  • آدالیا
  • آماوت
  • موریل

نهفته

  • کوربت
  • داگوراد
  • فالکا
  • فیونا
صفحات دیگر