ویکی ویچر

خون ارشد (Elder Blood)

اشتراک‌گذاری

خون ارشد (Elder Blood) که همچنین با عنوان هن آیکار یا ژن لارا شناخته می‌شود، اشاره به خون/ژن‌های مربوط به نسل لارا دورن دارد که حامل جادوی قدرتمندی است.

افراد شناخته شده

خون ارشد

فعال‌کننده‌ها

  • آدالیا
  • آماوت
  • موریل

نهفته

  • کوربت
  • داگوراد
  • فالکا
  • فیونا