بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

الف

اشتراک‌گذاری

الف

Elf

الف - ویچر

زیرگونه‌ها

نیمه-الف
چهارک-الف

تمدن‌ها

ان آندود
سید سیاه
الف‌های جنگل

مکان‌ها

خصوصیات

بدگویی از انسان‌ها و دورف‌ها
مستعد در هنر، کیمیاگری و جادو
گوش‌های تیز، بدون دندان نیش

الف‌ها (Elves) یکی از نژادهای انسان‌نما هستند که ساکن اقلیم هستند. این نژاد به همراه دو نژاد دورف و گنوم به عنوان نژادهای ارشد شناخته می‌شوند. الف‌ها که همچنین با عنوان ان سید شناخته می‌شوند مدت‌ها پیش از انسان‌ها با کشتی‌های سفید خود به اقلیم آمدند، اما آن‌ها از دو نژاد ارشد دیگر دیرتر به اقلیم رسیدند. آن‌ها بسیار بیشتر از انسان‌ها عمر می‌کنند و معولا بسیار خوش‌سیما و جذاب هستند.

الف‌ها قادر به پیوند با انسان‌ها (بچه‌هایشان نیمه-الف یا چهارک-الف می‌شوند) و درایدها هستند. اگرچه الف‌ها طول عمر بالایی دارند اما تنها الف‌های جوان قادر به باروری هستند، و از همین رو نرخ تولید مثل الف‌ها پایین‌تر از انسان‌ها است.

الف‌ها همانند سایر انسان‌نماها اغلب توسط نوردینگ‌ها مورد ظلم قرار می‌گیرند. به همین خاطر در زمان دومین حمله به قلمروهای شمالی بسیاری از از آن‌ها اعضای پارتیزان‌های متحد با نیلفگارد بودند. امپراتور نیلفگارد یعنی امهیر وار امریس نیز در عوض این همکاری کشوری به آن‌ها در قلمروی دول بلاتانا داد و انید ان گلینا را ملکه آن کرد.

الف‌ها باور دارند که بر خلاف انسان که فرگشت یافته‌اند، خلق شده‌اند. از همین رو برخی از الف‌ها انسان‌ها را کمی بهتر از میمون‌های بی‌مو قلمداد می‌کنند.

در کنار ان سید، گروهی دیگر از الف‌ها به نام ان ال وجود دارند که ساکن دنیای دیگری هستند و از لحاظ فرهنگی متفاوت هستند. الف‌های ان ال بر تیر نا لیا حکومت می‌کنند و اغلب در جنگ با نژادهای دیگر هستند.

صفحات دیگر