ویکی ویچر

آشوب (Chaos)

اشتراک‌گذاری

آشوب یا هرج و مرج (Chaos) در دنیای ویچر به نیرویی مهار شده و استفاده شده توسط جادوگران گفته می‌شود. منشاها به طور ذاتی نسبت به این نیروی جادویی حساس هستند اما قادر به یادگیری آن نیستند. گفته شده است که این نیرو پس از پیوستگی گستره‌ها بیشتر در دنیا برجسته شده است.

مکان‌هایی که آشفتگی در آن قوی و قابل دسترس‌تر است با نام تقاطع شناخته می‌شوند. گربه‌ها به طرز عجیبی نسبت به این مکان‌ها حساس هستند. این موضوع در مورد اژدهایان نیز صادق است اما از آنجایی که آن‌ها هیولاهای جادویی هستند این موضوع متعارف‌تر است.