بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آزمایش‌های ویچر

اشتراک‌گذاری
آزمایش‌های ویچر

آزمایش‌ها (Trials) فرآیندهایی هستند که با استفاده از ترکیبی از گیاهان مخفی، ترزیقات و تست‌ها ارگانیسم را تغییر می‌دهد. کسانی که از این آزمایش زنده بمانند تبدیل به ویچر می‌شوند و واکنش‌ها و سرعت فرا انسانی پیدا می‌کنند و قابلیت‌هایی مثل دیدن در تاریکی و سایر قابلیت‌ها را دریافت می‌کنند که آن‌ها را به شکارچیان هیولاهای مرگبار تبدیل می‌کند.

شرح

آزمایش‌ها، آزمون‌هایی فرساینده هستند که فرد برگزیده باید آن‌ها را پشت سر بگذارد. در طول این تشریفات فرد مهارت کار با شمشیر، اطلاع در مورد هیولاها، گیاه درمانی و طلسم‌های ابتدایی تحت عنوان ساین‌ها را فرا می‌گیرد، در همین حین از طریق موتاژن‌ها، جادو و کیمیاگری جهش پیدا می‌کند. این فرآیند بسیار دردناک و است و جان بسیاری را گرفته است. اولین بار این آزمایش‌ها در قرن دهم انجام شد و توسط جادوگران مرتد شده شکل گرفت. اولین بار الزور و همکارانش این آزمایش‌ها را پیاده‌سازی کردند و بعدا شاگردان آن‌ها جزئیات آن را به شکل محرمانه حفظ کردند.

داستانی در میان ویچرها وجود دارد که اشاره می‌کند «فرزند سرنوشت» نیازی به این آزمایش‌ها ندارد. اطلاعات در مورد چگونگی ایجاد ویچرها پس از مرگ جانشینان الزور و به دنبال حمله به مدارس ویچر از بین رفته است.

آزمایش‌های مهم

  • آزمایش چمن‌ها
  • آزمایش رویاها
  • آزمایش کوهستان
  • آزمایش شمشیر
صفحات دیگر