کارناک (Karnak)

کارناک (Karnak)

کارناک (Karnak) نام مکانی متعلق به ادرین وایت در قطب جنوب است. این مکان یک مجتمع بزرگ و مجلل است که شامل چندین ساختمان می‌شود. از آنجایی که قطب جنوب متعلق به هیچ کشوری نبود، وایت در زمان پاکسازی ویتنام سه فرد از ویت‌کنگ را در آنجا پناه داد.

وایت پس از اجرای نقشه‌ی صلح خود در بازگشت به کارناک در مورد شخصیت ابرقهرمانی خود برای مستخدمان ویتنامی‌اش سخنرانی کرد. با این حال او همه‌ی آن سه فرد را مسموم کرد.

وایت در اطراف این مجتمع هشت ژنراتور تاکیون را نصب کرده بود که پیوستگی آن‌ها با هشت ماهواره‌ی مداری باعث می‌شد تا دکتر منهتن نتواند تصویری روشن از آینده را ببیند.

نام کارناک از مجتمع معبد کرنک در دره‌ی پادشاهان مصر گرفته شده است.