بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

والهالا

اشتراک‌گذاری

والهالا

Valhalla

والهالا - توکیو ریونجرز

کانجی

芭流覇羅バルハラ

روماجی

باروهارا

رهبر

مانجیرو سانو (رهبر، خط زمانی جایگزین)

مقر

آرکید والهالا

اولین نمایش

چپتر ۴۱ (مانگا)

والهالا (Valhalla) باندی است که با عنوان «فرشته بی‌سر» شناخته می‌شود.

تاریخچه

والهالا باندی است به عنوان بخشی از برنامه‌های تتا کیساکی برای تصاحب دنیای زیرزمینی خلافکاران شکل گرفت. این باند به عنوان سرپرست مانجیرو سانو شکل گرفت. کیساکی معتقد بود که والهالا باندی مناسب برای رهبری مایکی است، زیرا طبیعت بی‌رحمانه آن می‌تواند مایکی را تغییر دهد و او را مستعد دستکاری کند. در واقع، در خط زمانی که والهالا پیروز «هالووین خونین» شد، مایکی تبدیل به رئیس این باند شد و یک تومان جدید را از آن ساخت. از این رو او دنیای جنایی خلافکاران را فتح کرد که این موضوع با اقدامات مغز متفکر واقعی این باند یعنی کیساکی محقق شد.

خطوط زمانی جایگزین

  • والهالا در هنگام رویداد «هالووین خونین» بر باند تومان چیره می‌شود، و با مایکی به رهبر آن تبدیل می‌شود و کیساکی نیز نقش رهبر را بازی می‌کند.
  • والهالا تبدیل به یک سازمان مادر شده و یک باند تومان جدید ایجاد می‌شود.

اعضا

صفحات دیگر