بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جوخه سوزویا (Suzuya Squad)

اشتراک‌گذاری
جوخه سوزویا (Suzuya Squad) توکیو غول

جوخه سوزویا

جوخه سوزویا (Suzuya Squad) یکی از جوخه‌های سازمان CCG است که توسط جوزو سوزویا رهبری می‌شود. این جوخه دارای پنج عضو است. بعد از مرگ کیشو آریما و منحل شدن جوخه آریما، نام این جوخه به جوخه اس۳ تغییر پیدا کرد.

اعضا

اعضای رسمی

  • جوزو سوزویا - رهبر جوخه
  • کنجین ناکارای - جانشین رهبر جوخه
  • هانبی آبارا
  • میزورو تاماکی
  • میوکی میکاگه

اعضای گذشته

  • تورو کوتسوکی
  • شینسپانی آئورا
صفحات دیگر