پارواتی هولکامب (Parvati Holcomb)

پارواتی هولکامب

Parvati Holcomb

پارواتی هولکامب (Parvati Holcomb) The Outer Worlds

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

پارواتی هولکامب (Parvati Holcomb) یک شخصیت همراه احتمالی در بازی The Outer Worlds است. او فردی ساده و خوش‌برخورد است و زیاد فرد اجتماعی نیست. پارواتی به عنوان یک مکانیک دوست دارد به ماشین‌هایی که روی آن‌ها کار می‌کند شخصیت بدهد.

پیش‌زمینه

پارواتی دختر رابرت هولکامب است و پدرش به تنهایی او را در Edgewater بزرگ کرده است. پدرش کسی بود که پارواتی را با مکانیکی آشنا کرد و بسیاری از  فوت و فن‌های این حرفه را به او آموخت. متاسفانه، پدر پارواتی به خاطر کار بیش از حد جان خود را از دست داد. پس از این اتفاق، پارواتی کاری در Reed Tobson پیدا کرد و در آنجا استخدام شد.