استرنجر (Stranger)

استرنجر

Stranger

استرنجر (Stranger) The Outer Worlds

وابسته به

Phineas Wells (اختیاری)

نقش

شخصیت بازیکن

نژاد

انسان

استرنجر (Stranger) که همچنین با نام متغیر برنامه‌ریزی نشده خطاب می‌شود، شخصیت اصلی و قابل بازی The Outer Worlds است.

پیش‌زمینه

Stranger یکی از هزاران نفر انتخاب شده برای سکونت در هالیسون بود. این افراد سوار بر دومین کشتی فضایی مستعمره محدود به سیستم هالیسون یعنی سفینه Hope شدند، اما نقص عملکرد این سفینه باعث شد تا زمان رسیدن به مقصد چند دهه عقب بیفتد. هیئت مدیره شرکت Halcyon Holdings تصمیم به کنار گذاشتن Hope و ساکنان آن گرفت و این سفینه در مدار سیاره تایفون نگاه داشته شد.

استرنجر در تاریخ ۱۵ می ۲۳۵۵ توسط فینیس ولز نجات داده شد. استرنجر به خاطر عوارض جانبی بیماری خواب زمستانی قابلیتی تحت عنوان «اتساع تاکتیکی زمان» به دست آورد که به وسیله‌ی آن قادر به کند کردن زمان بود.