آیکانوکلست‌ها (Iconoclasts)

آیکانوکلست‌ها

Iconoclasts

آیکانوکلست‌ها (Iconoclasts) The Outer Worlds

مقر

Amber Heights

رهبران

گراهام برایانت
زورا بلک‌وود

آیکانوکلست‌ها (Iconoclasts) گروهی از بازماندگان حاضر در مانارک هستند که در ویرانه‌های Amber Heights زندگی می‌کنند. آن‌ها امیدوارند روزی شرکت‌ها از بین بروند، چرا که باور دارند این شرکت‌ها هستند که کلونی را در آستانه‌ی مرگ قرار داده‌اند.

این گروه توسط فیلسوفی به نام گراهام برایانت رهبری می‌شود.

پیش‌زمینه

Iconoclastها گروهی از انقلابیون آرمانگرا هستند که به دنبال سرنگونی شرکت‌هایی هستند که کلونی هالسیون را اداره می‌کنند. آن‌ها در ویرانه‌های Amber Heights در سیاره مانارک مستقر هستند. آن‌ها گروهی سرسخت هستند و علیرغم اشتراک‌هایی که با صنایع ستاره‌ای مانارک (MSI) در آرمان‌های دموکراتیک خود دارند اما در برابر اقدامات سرکوبگرانه هیئت مدیره مقاومت می‌کنند. در واقع ماهیت ضد شرکتی آیکانوکلست‌ها باعث شده تا آن‌ها با MSI در تضاد باشند. با وجود این که این گروه بیشتر پیروی باور فیلسوفان هستند، اما آن‌ها توسط هیئت مدیره به عنوان مخالف و آنارشیست در لیست سیاه قرار گرفته‌اند.