بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شخصیت‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
تس سرووپولوس .  - The Last of Us

تس سرووپولوس

ترسا تس سرووپولوس (Theresa "Tess" Servopoulos) شخصیتی جانبی در The Last of Us است. او یک بازمانده سرسخت بود که به مدت طولانی شریک جول میلر بود. این دو زندگی به قاچاقی در بوستن زندگی می‌کردند و با بازماندگان خارج از شهر مبادله می‌کردند. او همانند جول و الی به فلسفه‌ی «بخور تا خورده نشی» پایبند […]
مارلین .  - The Last of Us

مارلین

مارلین (Marlene) رهبر فایرفلایز و آنتاگونیست نهایی The Last of Us است و همچنین در قالب فلش‌بکی در The Last of Us Part II نمایش داده شد. او فرمانده فایرفلایز بود و یک دوست خوب برای مادر الی یعنی آنا بود. پیش‌زمینه مارلین به عنوان یک فایرفلای علیه تمامیت‌خواهی نیروی نظامی در منطقه قرنطینه مبارزه می‌کرد […]
سم (Sam) .  - The Last of Us

سم (Sam)

سم (Sam) شخصیتی در The Last of Us است. او یک بازمانده سیزده-ساله از هارتفورد بود. سم برادر جوانتر هنری است. صداگذاری شخصیت سم توسط نادجی جتر انجام شده است. اوایل زندگی سم و برادر بزرگترش هنری در منطقه قرنطینه هارتفورد زندگی می‌کردند تا اینکه ارتش این شهر را ترک کرد. آن‌ها و گروهی از […]