بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شکارچیان (Hunters)

اشتراک‌گذاری
شکارچیان (Hunters) The Last of Us

یک شکارچی مسلح

شکارچیان (Hunters) بازماندگانی خصومت‌آمیز در The Last of Us هستند. نام آن‌ها برگرفته از رفتار آن‌ها در کشتن هر فردی است که به منظور ربودن آذوقه، لباس و لوازم وارد قلمروی آن‌ها شده است.

جوئل و الی در شهر پیتسبورگ با آن‌ها روبرو شدند. شکارچیان اغلب از ساکنان سابق مناطق قرنطینه تشکیل شده‌اند و معمولا در شهرها باقی مانده‌اند، شهرهایی که از کنترل ارتش خارج شده‌اند.

اعضای شناخته شده

صفحات دیگر