ویکی The Last of Us

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شمبلر

اشتراک‌گذاری

شمبلر

Shambler

شمبلر - The Last of Us

نمایش‌ها

The Last of Us Part II

شمبلرها (Shamblers) یک سطح چهارم جایگزین در مبتلا شدگان هستند که در The Last of Us Part II معرفی شده‌اند و در سیاتل و سانتا باربارا حضور داشتند. اعتقاد بر این است که آن‌ها در اثر قرار گرفتن در معرض مقادیر زیادی آب ایجاد شده‌اند، در مقایسه با همتایان متداول آن‌ها یعنی بلوترها که در محیط‌های خشک ایجاد می‌شوند.

خصوصیات

شمبلرها خوشه‌های چرکی هولناک هستند که وقتی به بازیکن نزدیک می‌شوند اسید گازی می‌پاشند. آن‌ها به آرامی حرکت می‌کنند، اما اگر صدایی به آن‌ها هشدار دهد، آن‌ها می‌توانند به سرعت حرکت کنند. هنگامی که شمبلرها احساس خطر می‌کنند، به طور غریزی انفجاری از هاگ‌های اسیدی را از بدن‌شان ترشح می‌کنند. رشد قارچ در آن‌ها به قدری زیاد است که هاگ‌ها کل بدن آن‌ها را می‌پوشانند و منجر به ایجاد سر و تنه‌های بزرگ با ده‌ها هاگ چرکی در اطراف‌شان می‌شود. علاوه بر این، دهان آن‌ها توسط قارچ درگیر شده است و امکان گاز گرفتن برای آن‌ها وجود ندارد. با این حال رشد بازوهای آن‌ها و چشمان‌شان هنوز به طور کامل درگیر نشده‌اند. پس از شکست شمبلرها، آن‌ها منفجر می‌شوند و ابری از هاگ را منتشر می‌کنند که آسیب سنگینی به بازیکن وارد می‌کند.

این نوع از مبتلا شدگان احتمالا در پروسه جهش یافتن به بلوترها بوده‌اند، اما با قرار گرفتن در معرض آب زیاد که ناشی از باران دائمی در سیاتل است، در عوض تبدیل به شمبلرها شده‌اند. با این حال در مناطق دورتر از آب مانند حومه شهر و مناطق جنگلی نیز امکان مواجهه با آن‌ها وجود دارد. همچنین تعدادی از آن‌ها در سانتا باربارا با الی روبرو می‌شوند.

صفحات دیگر