ویکی The Last of Us

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رایلی ایبل

اشتراک‌گذاری

رایلی ایبل

Riley Abel

رایلی ایبل - The Last of Us

سن

۱۵ (American Dreams)
۱۶ (Left Behind)

جنسیت

مونث

وابسته به

ارتش ایالات متحده (قبلا)

صداپیشه

یانی کینگ

رایلی ایبل (Riley Abel) شخصیت اصلی دوم در The Last of Us: American Dreams و The Last of Us: Left Behind است که همچنین در The Last of Us مورد اشاره قرار گرفته است.

رایلی، یک بازمانده شانزده ساله بود که در بوستون زندگی می‌کرد. او از ارتش بیزار بود و غالبا از فایرفلایز به نفع خود صحبت می‌کرد و از اقدامات ظاهرا رادیکال آن‌ها دفاع می‌کرد. او در طول مدت اقامت خود در بوستون، با الی دوست شد و این دو به سرعت به هم پیوند خوردند و بهترین دوستان هم شدند.

پیش‌زمینه

رایلی در حدود سال ۲۰۱۶ یا ۲۰۱۷ به دنیا آمد. وقتی او یک دختر کوچک بود، پدرش به عفونت مغزی کوردیسپس مبتلا شد و مادرش را کشت و او را تکه تکه کرد. رایلی برای حفظ جان خود مجبور شد او را بکشد. مدتی بعد، رایلی به همراه سایر کودکان ساکن در منطقه قرنطینه بوستون برای محافظت به مدرسه نظامی فرستاده شدند. اگرچه رایلی با سبک زندگی مدرسه نظامی سازگار شد و دوستانی پیدا کرد، اما با حکومت توتالیتر و بدون غیر دموکراتیک مخالف بود و به حمایت از فایرفلایز برآمد. در پایان پانزدهمین سال زندگی خود، رایلی با این گزینه مواجه شد که به ارتش بپیوندد یا در میان مردم باشد و خودش خود را تامین کند. او تصمیم به پیوستن به ارتش گرفت و به مدت سه سال با دختر دیگری به نام لیز در اتاقی مشترک زندگی کرد. با این حال، رایلی مدام در حال یافتن راهی برای خروج از این مخمصه بود، چرا که تمایلی به پیروی از حکمرانی نظامی نداشت.

صفحات دیگر