بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ارتش ایالات متحده

اشتراک‌گذاری

ارتش ایالات متحده

United States military

ارتش ایالات متحده - The Last of Us

نوع گروه

نیروهای نظامی

رهبر

ژنرال منطقه قرنطینه بوستون
کلنل مکنزی
سرگرد بنکز

متحدان

مرکز کنترل بیماری مسری

دشمنان

نمایش‌ها

The Last of Us: American Dreams
The Last of Us
The Last of Us: Left Behind
The Last of Us Part II

نیروهای مسلح ایالات متحده که به طور ساده ارتش (The Military) نامیده می‌شود، یک گروه دشمن در The Last of Us است. تا سال ۲۰۳۳ ارتش در کنار مرکز کنترل بیماری و FEDRA تنها ارگان‌های باقی مانده از دولت ایالات متحده بودند.

در مقطعی پس از شیوع اولیه عفونت قارچی مغز، ارتش و FEDRA کنترل دولت ایالات متحده را به دست گرفتند. آن‌ها حکومت نظامی برقرار کردند و سایر ارگان‌های دولتی را منحل کردند. ارتش برای نظارت بر شهروندان بیشتر شهرها را به مناطق قرنطینه تبدیل کرد و شهروندان را از خارج شدن از شهر بازداشت، همچنین آن‌ها را ملزم به کار اجباری کرد و جیره‌های غذایی محدود کرد. با گذشت زمان، کنترل سختگیرانه آن‌ها دائمی شد و به نوعی دیکتاتوری در داخل شهرهای تحت کنترل آن‌ها تبدیل شد.

بیست سال بعد، ارتش تنها بر تعداد اندکی از شهرهای مستحکم اعمال قدرت داشت که برجسته‌ترین آن بوستون بود. اغلب شهرهای دیگر یا تخریب شده بودند، یا رها شده بودند و یا توسط شورشیان تصاحب شده بودند.

بازیکن در منطقه قرنطینه بوستون با ارتش روبرو می‌شود، در ابتدا سربازان حامل تپانچه و بدون زره بدنی هستند، اما با پیشروی بازیکن سربازان با زره بدنی و کلاه‌های ضد شورش ظاهر می‌شوند و مسلسل‌ها نیز مکمل تپانچه‌های آن‌ها می‌شوند. ارتشی‌های آلوده شده نیز در بازی حاضر هستند که اغلب در حومه بوستون دیده می‌شوند.

صفحات دیگر