بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آدم‌خوارها (Cannibals)

اشتراک‌گذاری
آدم‌خوارها (Cannibals) The Last of Us

یکی از آدم‌خواران

آدم‌خوارها (Cannibals) نوعی از دشمنان هستند که در دو مقطع در The Last of Us نمایان شدند. تقابل با آن‌ها اولین بار در دانشگاه کولورادوی شرقی و دومین بار در شهر سیلور لیک اتفاق افتاد. همچنین آن‌ها به طور مختصر در محتوای قابل دانلود Left Behind نیز دیده شدند.

آن‌ها دسته‌ای از بازماندگان هستند در برخورد با مسافران اقدام به اسارت یا قتل آن‌ها می‌کنند. افراد این دسته برای بقا و به دلیل کمبود مواد غذایی ناشی از شیوع آلودگی جهانی روی به آدم‌خواری آورده‌اند.

اعضای شناخته شده

تصاویر

آدم‌خوارها (Cannibals)

آدم‌خوارها (Cannibals)

صفحات دیگر