بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کلیدها

اشتراک‌گذاری

کلیدها

The Keys

کلیدها - استرنجر تینگز

نوع

ماشین فعال‌سازی پورتال

موقعیت

تاسیسات کامچاتکا (شوروی)
مال استارکورت، هاوکینز (ایالات متحده)

«کلیدها» (The Keys) نوعی ماشین بودند که روس‌ها با هدف باز کردن دروازه به آپساید داون ساخته بودند. این دستگاه با استفاده از دو کلید ویژه فعال می‌شود و سپس یک پرتوی پرانرژی را شلیک می‌کند که می‌تواند «دریچه‌ای بین جهان‌ها» را باز کند. کلید یک ماشین بی‌ثبات و اغلب خطرناک است که در هر فعال‌سازی مقادیر زیادی انرژی را مصرف می‌کند. فعال‌سازی این دستگاه تحت شرایط خاصی می‌تواند کشنده باشد و باعث بخار شدن اشیا و افراد نزدیک به آن شود. عملکرد مناسب آن نیاز به یک منبع برق عظیم همانند شبکه برق کل یک شهر را دارد.

حداقل وجود دو کلید تاکنون تایید شده است: یکی در تاسیسات کامچاتکا در شوروی است و دیگری به طور مخفیانه در زیر مرکز تجاری استارکورت در هاوکینز، ایندیانا نگهداری می‌شد. به گفته دکتر الکسی، کلیدهای بیشتری در اطراف شوروی وجود داشته‌اند، اما هیچ کدام به اندازه ماشینی که در استارکورت بوده موفق نبوده‌اند.

صفحات دیگر