ویکی استرنجر تینگز

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کلاب هل‌فایر

اشتراک‌گذاری

کلاب هل‌فایر

Hellfire Club

کلاب هل‌فایر - استرنجر تینگز

واقع در

دبیرستان هاوکینز

کلاب هل‌فایر (Hellfire Club) در دبیرستان هاوکینز یک کلاب D&D (بازی سیاهچاله‌ها و اژدهایان) رسمی در این دبیرستان بود که توسط ادی مانسون اداره می‌شد. اعضای دیگر آن داستین، مایک و لوکاس و ... بودند.

در مارس ۱۹۸۴ ادی به عنوان ارباب سیاهچال اقدام به ایجاد یک کمپین به نام «فرقه وکنا» کرد. مدت کوتاهی پس از آن رشته‌ای از قتل‌های وحشتناک در اطراف هاوکینز توسط فردی ناشناس اتفاق افتاد. داستین و دوستانش با الهام از این کمپین اسم قاتل را وکنا گذاشتند.

جیسون کارور، یکی از دانش‌آموزان دبیرستان هاوکینز باور داشت که ادی مسئول این قتل‌ها است و همین طور کلاب هل‌فایر را یک فرقه شیطانی خواند. روایت او در میان مردم شهر پیچید و به دنبال مرگ ادی، رسانه‌ها به اشتباه او را به عنوان رهبر یک فرقه شرح دادند.

اعضا

صفحات دیگر