ویکی استرنجر تینگز

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کاواک (The Void)

اشتراک‌گذاری

کاواک

The Void

کاواک (The Void) - استرنجر تینگز

نوع

فضای ذهنی

موقعیت

ذهن یازده

کاواک یا خلا (The Void) یک نمود بصری از ذهن یازده است وقتی که او از ادراک فرا حسی خود برای مکان‌یابی سایر موجودیت‌ها در مکان‌های دیگر استفاده می‌کند.

شرح

کاواک یک گستره‌ی وسیع و بی‌پایان است که تقریبا هیچ چیز در آن وجود ندارد. کف این مکان از یک لایه نازک آب پوشانده شده است. در این جا تنها خود یازده یا هر کس یا هر چیزی که او در تلاش برای یافتن آن است، قابل مشاهده است.

در ابتدا یازده فقط در صورت محرومیت حسی قادر به ورود به این مکان بود، به ویژه وقتی که در یک مخزن محرومیت حسی قرار می‌گرفت. در سال ۱۹۸۴ قدرت یازده به حدی رسیده بود که او قادر بود بدون محرومیت حسی، وارد این فضای خالی شود. تنها بستن چشمان و گوش دادن به  نویز سفید تلویزیون برای القای او کافی بود. سرانجام با افزایش قدرت یازده حتی او به وسیله‌ای نیز نیاز نداشت و فقط بستن چشمان و تمرکز کردن کافی بود.

در این فضا او قادر است از لحاظ روانی افرادی را پیدا کند که در شرایط عادی امکان تماس با آن‌ها وجود ندارد. ظاهرا مسافت در این ارتباط هیچ تاثیری ندارد، چرا که او قادر به یافتن یک جاسوس روسی در قاره‌ای دیگر بود و حتی قادر به یافتن دموگورگون در بعدی کاملا متفاوت بود. افراد و اشیایی که او با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند از نظر جسمی در این فضا نیستند، بلکه تصویری ذهنی از جسم آن‌ها است.

صفحات دیگر