بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فلاید

اشتراک‌گذاری
فلاید
فلایدها

فلایدها (The Flayed) مردان، زنان و بچه‌های هاوکینز بودند که به تسخیر مایند فلایر درآمده بودند، و همچنین شامل توده‌ای از موش‌ها و حیوانات تسخیر شده می‌شدند.

اولین فردی که تبدیل به یک فلاید شد ویل بایرز بود که در سال ۱۹۸۴ پس از بازگشت از آپساید داون توسط مایند فلایر تسخیر شد. در سال ۱۹۸۵ تعداد فلایدها در قالب طرحی از مایند فلاید افزایش پیدا کرد و چندین انسان شامل بیلی هارگرو و صدها موش تبدیل به فلاید شدند. بیلی پس از تسخیر شدن شروع به ربودن ساکنان هاوکینز کرد و آن‌ها را به کارخانه‌ی فولاد بریمبورن می‌برد تا مایند فلایر آن‌ها را هم تسخیر کند. سرانجام مایند فلایر تمام فلایدها را احضار کرد و با ذوب کردن آن‌ها به گوشت و مواد آلی، و با توده‌ی آن یک موجود و تجسم خارجی از خودش را ساخت.

فهرست فلایدها

صفحات دیگر