بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سیستم تونلی هاوکینز

اشتراک‌گذاری

سیستم تونلی هاوکینز

Hawkins Tunnel System

سیستم تونلی هاوکینز - استرنجر تینگز

نوع

تونل

ساکنان

دموگورگن‌‌ها
واین‌ها

سیستم تونلی هاوکینز (Hawkins Tunnel System) موجودی نشات گرفته از آپساید داون بود. همان طور که از نام آن مشخص است این موجود فرمی از یک مجموعه تونل بود که در زیر حومه‌ی هاوکینز پراکنده بود.

شرح

هاب

ناحیه‌ی قابل توجه این سیستم تونلی یک نقطه تقاطع از مسیرهای مختلف آن بود. مایک و استیو از این ناحیه به عنوان «هاب» یاد کرده‌اند. بنا بر گفته ویل در زمان تسخیر شدن، مایند فلایر این هاب را «مهم» می‌داند، اگرچه بعدا مشخص شد که این دروغی بوده است که ویل تحت کنترل مایند فلایر گفته بود تا این موجود بتواند ارتش خود را برای کشتن سربازان بفرستد.

همان طور که هاپر اظهار داشته است، ظاهرا هاب «قبرستانی» برای اجساد مرده و در حال تجزیه حیوانات است. همچنین این هاب حاوی انبوهی از پوست‌هایی متعلق به دموگورگن است.

خوشه‌های گرده

مایند فلایر بر روی یک روزنه‌ی عجیب و شبیه به گل کنترل داشت که این روزنه روی یکی از دیواره‌های تونل قرار گرفته بود. این موجود از این روزنه برای پخش گرده‌هایی در هوا استفاده می‌کرد و این گرده‌ها می‌توانستند به صورت غبار یا به صورت بسته‌های گاز بسیار متمرکز آزاد شوند.

تیمی از سربازان که به مرکز تونل‌ها رفتند، با آلودگی به این غبارها نابینا شدند و سپس توسط دموداگ‌های وحشی مورد حمله قرار گرفتند.

واین‌ها

یکی از موارد بیولوژیکی رشدیافته‌ی آپساید داون، واین‌های مار-مانند بودند که در ورودی تونل‌ها قرار گرفته بودند.

هنگامی که جیم هاپر قصد داشت راهی را به تونل‌ها پیدا کند، این موجودات مانع کار او شدند و دور او پیچیدند. واین‌ها در زمان آتش‌سوزی تونل‌ها آسیب‌پذیری شدیدی از خود در برابر آتش نشان دادند.

صفحات دیگر