بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دموگورگن روسی

اشتراک‌گذاری

دموگورگن روسی

Russian Demogorgon

دموگورگن روسی - استرنجر تینگز

سکونت

پایشگاه ارتش سرخ کامچاتکا

وابسته به

آپساید داون

دموگورگن روسی (Russian Demogorgon) یک گونه دموگروگن نشات گرفته از آپساید داون است. این موجود در یک گولاگ شوروی در کامچاتکا نگهداری می‌شد که در آنجا زندانیان بخت برگشته که باید در میدانی با این موجود مبارزه می‌کردند را سلاخی می‌کرد. این موجود سرانجام توسط زندانی فراری یعنی جیم هاپر از بین رفت.

پیش‌زمینه

این موجود ظاهرا در زمان نفوذ اتحاد شوروی به هاوکینز اسیر شد، زمانی که دانشمندان شوروی موفق به باز کردن یک دروازه پایدار به آپساید داون شدند. بعدا این دموگورگن به کامچاتکا منتثل شد و در آنجا گاهی برای کشتن زندانیان از آن استفاده می‌شد.

صفحات دیگر