ویکی استرنجر تینگز

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دروازه مادر

اشتراک‌گذاری

دروازه مادر

Mothergate

دروازه مادر - استرنجر تینگز

دروازه مادر (Mothergate) که همچنین با نام «شکاف» یا به طور خلاصه «دروازه» شناخته می‌شود، یک دروازه به آپساید داون واقع در زیرزمین آزمایشگاه ملی هاوکینز بود. دروازه مادر به طور ناخواسته در تاریخ ششم نوامبر ۱۹۸۳ توسط یازده باز شد. او با هدایت دکتر برنر یک تماس ذهنی را با دموگورگن ایجاد کرد که این موضوع باعث ایجاد یک شکاف روی دیواری شد که به آپساید داون متصل بود.

مایند فلایر از دروازه مادر به منظور گسترش رشد ارگانیک آپساید داون استفاده کرد. به این ترتیب این دروازه تاثیراتی روی شهر نزدیک به خود یعنی هاوکینز گذاشت و مجموعه‌ای از تونل‌ها در زیر این شهر ایجاد شد که باعث خرابی محصولات زراعی شد. این دروازه با رشد خود در طول یک سال به یک دروازه عظیم تبدیل شد تا این که در تاریخ ۵ نوامبر ۱۹۸۴ یازده با استفاده از توانایی‌های خود آن را مهر و موم کرد. با این حال این تنها یک اقدام موقتی برای جلوگیری از تهاجم آپساید داون بود، چرا که دروازه‌های دیگری در سال ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ باز شدند.

صفحات دیگر