بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

باشگاه اِی‌وی

اشتراک‌گذاری

باشگاه اِی‌وی

AV Club

باشگاه اِی‌وی - استرنجر تینگز

اعضا

مایک ویلر
داستین هندرسون
لوکاس سیکلر
ویل بایرز
مکس میفیلد

موقعیت

مدرسه راهنمایی هاوکینز

باشگاه سمعی بصری یا اِی‌وی (AV Club) باشگاهی در مدرسه راهنمایی هاوکینز است. این باشگاه تحت نظر معلم علوم مدرسه یعنی آقای اسکات کلارک و همچنین با تلاش‌های باب نیوبی اداره می‌شد، کسی که ایده‌ی جمع‌آوری کمک مالی برای تمام تجهیزات را پیشنهاد کرده بود.

چهار دانش‌آموز و دوست شامل مایک، داستین، لوکاس و ویل اعضای باشگاه ای‌وی بودند. بعدها در سال ۱۹۸۴ و در ماه نوامبر، مکس نیز به این باشگاه پیوست. این گروه از بچه‌ها از اتاق ای‌وی برای بحث‌های مهمی مثل موضوع فرا طبیعی ویل استفاده می‌کردند.

صفحات دیگر