Stranger Things

باشگاه اِی‌وی

اشتراک‌گذاری

باشگاه اِی‌وی

AV Club

باشگاه اِی‌وی - Stranger Things

اعضا

مایک ویلر
داستین هندرسون
لوکاس سیکلر
ویل بایرز
مکس میفیلد

موقعیت

مدرسه راهنمایی هاوکینز

باشگاه سمعی بصری یا اِی‌وی (AV Club) باشگاهی در مدرسه راهنمایی هاوکینز است. این باشگاه تحت نظر معلم علوم مدرسه یعنی آقای اسکات کلارک و همچنین با تلاش‌های باب نیوبی اداره می‌شد، کسی که ایده‌ی جمع‌آوری کمک مالی برای تمام تجهیزات را پیشنهاد کرده بود.

چهار دانش‌آموز و دوست شامل مایک، داستین، لوکاس و ویل اعضای باشگاه ای‌وی بودند. بعدها در سال ۱۹۸۴ و در ماه نوامبر، مکس نیز به این باشگاه پیوست. این گروه از بچه‌ها از اتاق ای‌وی برای بحث‌های مهمی مثل موضوع فرا طبیعی ویل استفاده می‌کردند.