ویکی جنگ ستارگان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گونه‌ی یودا

اشتراک‌گذاری

گونه‌ی یودا

Yoda's species 

گونه‌ی یودا - جنگ ستارگان

اعضا

گونه‌ی یودا (Yoda's species) گونه‌ای بود که استاد اعظم جدای یعنی یودا متعلق به آن بود. این یک نژاد باستانی و اسرارآمیز است که اعضای آن به ندرت در کهکشان دیده شده‌اند.

دو جنسیت مونث و مذکر از این نژاد شناخته شده است. افراد متعلق به این نژاد جسه‌ی کوچکی دارند و تقریبا با بچه‌ی یک انسان برابری می‌کنند. آن‌ها دارای پوست سبز رنگ، چشمان بزرگ و گوش‌های بلند و تیز هستند. دست‌های آن‌ها دارای سه انگشت و دارای ناخن است. طول عمر آن‌ها به چند قرن می‌رسد و سن آن‌ها نیز به آرامی افزایش پیدا می‌کند. اعضای این گونه قادر به استفاده از قابلیت‌های نیرو هستند.

صفحات دیگر