بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کشیییک (Kashyyyk)

اشتراک‌گذاری

کشیییک 

Kashyyyk

کشیییک (Kashyyyk) - جنگ ستارگان

کشیییک 

Kashyyyk

منطقه

سیاره‌های هسته

بخش

بخش کورلین

سامانه

سامانه کورلین

خورشیدها

کورل

قمرها

حداقل دو قمر

جو

قابل تنفس

آب و هوا

معتدل

نوع زمین اولیه

جنگل‌ها
اقیانوس‌ها

گیاهان بومی

درخت

نژادهای بومی

انسان

وابسته به

کشیییک (Kashyyyk) یک سیاره جنگلی با پوشش درختان وروشیر، واقع در یک چهارم جنوب غربی کهکشان و خاستگاه نژاد ووکی است. این سیاره عضو جمهوری کهکشانی بود و پس از جنگ‌های کلون به اسارت امپراتوری کهکشانی درآمد. کشیییک توسط امپراتوری با نام G5-623 شناخته می‌شد.

صفحات دیگر