کامینون (Kaminoan)

کامینون 

Kaminoan

کامینون (Kaminoan) - جنگ ستارگان

طبقه‌بندی

دوزیست

خاستگاه

کامینو

کامینون‌ها (Kaminoans) یک نژاد هوشمند دوزیست برونگرا بودند که ساکن یک سیاره‌ی آبی کامینو بودند. دانشمندان کامینون در تکنولوژی کلون کردن تخصص داشتند و به دستور استاد سیفو-دیاز، یک استاد جدای اقدام به ساخت سربازان کلون برای ارتش بزرگ جمهوری کردند. سیث همچنین با کامینون‌ها کار کرده است و مثلا در فراهم کردن تراشه‌هایی به منظور اجرای دستور ۶۶ از این نژاد کمک گرفته است. این دستور در نهایت منجر به پاکسازی محفل جدای شد.