بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نایت‌سیسترها

اشتراک‌گذاری

نایت‌سیسترها

Nightsisters

نایت‌سیسترها - جنگ ستارگان

عنوان رهبر

مادر

قوا

ارتش مرده
نایت‌برودرها
نایت‌سیسترهای ناردیتی
اسپایدرکلن

مقر

لانه‌ی نایت‌سیستر

سیاره خاستگاه

داثومیر

تاریخ فروپاشی

۲۰ ق.ن.ی

خواهران شب یا نایت‌سیسترها (Nightsisters) که همچنین با عنوان جادوگران داثومیر شناخته می‌شوند، قبیله‌ای شامل زنان حامل جادو بودند که در داثومیر، سیاره‌ای حاوی انرژی‌های تاریک زندگی می‌کردند. این افراد که وابسته به جنبه‌ی تاریکی بودند قادر به اجرای جادوهایی بودند که از اعماق سیاره‌شان نشات می‌گرفت.

صفحات دیگر