ویکی جنگ ستارگان

نایت‌سیسترها (Nightsisters)

اشتراک‌گذاری
نایت‌سیسترها (Nightsisters) جنگ ستارگان

عنوان رهبر

مادر

قوا

  • ارتش مرده
  • نایت‌برادرها

مقر

لانه‌ی نایت‌سیستر

سیاره خاستگاه

داثومیر

تاریخ فروپاشی

  • آخرین سال‌های جنگ‌های کلون
  • ۲ پ.ن.ی

خواهران شب یا نایت‌سیسترها (Nightsisters) که همچنین با عنوان جادوگران داثومیر شناخته می‌شوند، قبیله‌ای شامل زنان حامل جادو بودند که در داثومیر، سیاره‌ای حاوی انرژی‌های تاریک زندگی می‌کردند. این افراد که وابسته به جنبه‌ی تاریکی بودند قادر به اجرای جادوهایی بودند که از اعماق سیاره‌شان نشات می‌گرفت.