ویکی جنگ ستارگان

میریالن (Mirialan)

اشتراک‌گذاری

میریالن 

Mirialan

میریالن (Mirialan) - جنگ ستارگان

طبقه‌بندی

شبیه به انسان

خاستگاه

میریال

میریالن‌ها (Mirialans) یک نژاد شبیه به انسان بودند که ساکن سیاره میریال بودند. رنگ پوست آن‌ها از سبز تا زرد و از صورتی تا بنفش متغییر بود و به طور سنتی خال‌های هندسی سیاه‌رنگ روی صورتشان دیده می‌شد که به دستاوردهای فردی آن‌ها اشاره داشت. این نژاد دارای یک ارتباط قوی با طبیعت جهان بود و به نیرو باور داشت. میریالن‌ها چندین عضو در محفل جدای از جمله لومینارا اوندولی، سیسلین میر و بریس آفی داشتند. همچنین یکی از آن‌ها یعنی خواهر هفتم یک جدای سابق بود که به جنبه‌ی تاریک سقوط کرد و مفتش امپراتوری کهکشانی شد.

صفحات دیگر