بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

میتوسور

اشتراک‌گذاری

میتوسور

Mythosaur

میتوسور - جنگ ستارگان

میانگین طول

بیش از ۱۵ متر

تمایزات

ابعاد غول‌پیکر

خاستگاه

سکونت

معادن مندلور

میتوسورها (Mythosaurs) موجوداتی با ابعاد غول پیکر هستند که در حلقه‌ی بیرونی از سیاره مندلور یافت می‌شدند. معادن مندلور یک لانه‌ی میتوسور بود. ظاهرا مندلور بزرگ و مندلوری‌های باستان این موجودات را رام می‌کردند و سوارشان می‌شدند، اما اعتقاد بر این بود که این موجودات مدت‌ها قبل از فاجعه‌ی مندلوری منقرض شده‌اند، اگرچه حداقل یک میتوسور در زمان جمهوری جدید در آب‌های معادن مندلور شناسایی شد. جمجمه آن‌ها از نمادهای سنتی مندلوری بوده است و برخی از زره‌های مندلوری این نماد را دارند.

بیولوژی و ظاهر

میتوسورها جانورانی دریایی با ابعاد غول پیکر بودند. طول آن‌ها می‌توانست به بیش از ۱۵ متر برسد. آن‌ها پوستی زردرنگ با چشم‌های سیاه داشتند و دو شاخ بزرگ در کنار دهان خود داشتند. این موجودات قادرند هم در خشکی و هم در زیر آب زنده بمانند. آن‌ها از عاج‌های تیز خود برای مبارزه با رقبا یا احتمالا برای گرفتن طعمه استفاده می‌کنند.

صفحات دیگر