بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مندلورین

اشتراک‌گذاری

مندلورین

Mandalorians

مندلورین - جنگ ستارگان

رهبر

مندلور

زیر-مجموعه

مندلورین‌های جدید
مندلورین‌های قدیم
دث واچ
محافظان مندلورین
قبیله

مقر

مندلور

تاریخ متلاشی شدن

در زمان پاکسازی بزرگ

مندلورین‌ها یا مندلوری‌ها (Mandalorians) گروهی به شکل قبیله هستند که اعضای آن از چندین گونه تشکیل شده‌اند و همه دارای یک فرهنگ، عقیده، و قانون هستند. آن‌ها روی سیاره مندلور در قلمروهای حلقه بیرونی کهکشان سازمان یافته‌اند و به عنوان جنگجویانی افسانه‌ای که مقابل جدای هستند، نقش مهمی در تاریخ کهکشان داشته‌اند. مندلورین‌ها از خاستگاه خود در سراسر کهکشان پراکنده شده‌اند و سیاراتی مثل کالوالا، کرونست، و کانکورد داون را استعمار کرده‌اند.

سیاره مندلور تاریخچه جنگی بزرگی دارد، اما از زمان جنگ داخلی مندلورین، احساسات صلح‌طلبانه در آن رشد پیدا کرد و آن‌ها تا زمان جنگ‌های کلون یک نظام جدید تحت عنوان مندلورین جدید را به رهبری دوشس ستین کرایز تشکیل دادند، و این در حالی بود که مندلورین‌های قدیم در سراسر کهکشان به عنوان مزدور فعالیت می‌کردند. با وجود چند دهه صلح، اما میان دولت جدید مندلورین و فرقه‌هایی مثل دث واچ درگیری وجود دارد. دث واچ گروهی از جنگجویان مندلورین تبعید شده بودند که خواستار بازگشت مندلور به شکل سنتی و جنگ‌ستیزی سابق بودند. همین اختلافات باعث ایجاد یک جنگ داخلی دیگر در تاریخ ۱۹ ق.ن.ی شد، که این درگیری با اشغال شدن مندلور توسط جمهوری کهکشانی و دولت آن یعنی امپراتوری کهکشانی وخیم‌تر شد.

به دنبال خیزش امپراتوری، بو-کاتان کرایز تبدیل به نماینده‌ای در مندلور شد، با این حال او از امپراتور پالپاتین پیروی نمی‌کرد. در نتیجه جای او با گار ساکسون عوض شد که یک کماندوی مندلورین از دث واچ بود. ساکسون به عنوان نایب السلطنه‌ی مندلور منصوب شد و حکمرانی او توسط کماندوهای امپراتوری اجرا می‌شد. قبیله ساکسون سرانجام با قبیله کرایز، ورن، و رهبر سابق محافظان مندلورین یعنی فن راو وارد درگیری شد. بعد از مرگ گار ساکسون و برادرش گاورنور تیبر ساکسون، بو-کاتان کرایز با کمک شورشیان موفق شد تا دارک‌سیبر را به دست آورد و عنوان رهبری مندلور را به خود اختصاص دهد. کرایز با گروه مقاومت مندلورین متحد شد تا به عنوان بخشی از درگیری سراسر کهکشان علیه حکومت امپراتوری مبارزه کند.

بعد از سقوط امپراتوری و صعود جمهوری جدید، برخی از مندلورین‌ها به خاطر پاکسازی بزرگ مندلورین‌ها که توسط امپراتوری در دستور کار قرار گرفته بود به مخفیگاه‌هایی رفته بودند.  یکی از این گروه‌ها که با نام «قبیله» شناخته می‌شد در پناهگاهی در سیاره نوارو مخفی شده بود. با این حال این قبیله بعد از این که برای نجات یکی از افرادش، خودش را افشا کرد مجبور به نقل مکان شد. این قبیله سرانجام توسط بقایای امپراتوری پاکسازی شد اما چند تن از اعضای آن زنده باقی ماندند.

صفحات دیگر