مان کالاماری

مان کالاماری

Mon Calamari

مان کالاماری - جنگ ستارگان

طبقه‌بندی

شبه-انسان دوزیست

خاستگاه

مان کالا

مان کالاماری (Mon Calamari) نژادی آبزی و انسان‌نما بودند که در سیاره مان کالا ساکن بودند. سیاره خاستگاه آن‌ها با با نژاد کوارن مشترک بوده است.

این گونه دو پا و دوزیست دارای سرهای خمری شکل، دستان پرده‌دار و چشم‌های بزرگ بودند. آن‌ها شناگران نیرومندی هستند و قادرند مدت‌ها زیر آب زندگی کنند.