ویکی جنگ ستارگان

لیا اسکای‌واکر اورگانا سولو

اشتراک‌گذاری

لیا اورگانا

Leia Organa

لیا اسکای‌واکر اورگانا سولو - جنگ ستارگان

خاستگاه

تولد

۱۹ پ.ن.ی، پلیس ماسا

مرگ

۳۵ ب.ن.ی، ایجن کلاس

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

وابسته به

خاندان اسکای‌واکر
امپراتوری کهکشانی
جنبش مقاومت بیل اورگانا
اتحاد بازیابی جمهوری
قبیله درخت درخشان
جمهوری جدید
مقاومت

لیا اسکای‌واکر اورگانا سولو (Leia Skywalker Organa Solo) فردی حساس-به-نیرو، شاهزاده‌ی آلدران، عضو سنای امپراتوری، رهبر اتحاد بازیابی جمهوری، عضو سنای جمهوری، و فرمانده مقاومت بود. او در سال ۱۹ پ.ن.ی با نام لیا آمیدالا اسکای‌واکر در کنار برادر دوقلواش لوک اسکای‌واکر به دنیا آمد. لیا دختر شوالیه جدای یعنی اناکین اسکای‌واکر و سناتور پدمی آمیدالا بود. به دنبال سقوط پدر او به جنبه‌ی تاریکی نیرو، فرزندان اسکای‌واکر از هم جدا شدند و لیا تبدیل به دخترخوانده‌ی سناتور بیل اورگانا و همسر او یعنی ملکه برها اورگانا شد. از آن پس او با نام شاهزاده لیا اورگانا شناخته شد.

اروگانا با ارزش‌های والدین جدیدش بزرگ شد و از اصول جمهوری کهکشانی حمایت کرد. به این ترتیب او با قوانین امپراتوری کهکشانی که جانشین جمهوری شده بود مخالف بود. با وجود این که لیا جانشین پست پدرخوانده‌اش در سنای امپراتوری شده بود، اما به طور مخفیانه برای تضعیف کردن امپراتوری تلاش می‌کرد و در ربودن نقشه‌های مربوط به ابرسلاح امپراتوری یعنی ستاره مرگ نقش داشت. اگرچه اورگانا موفق به جلوگیری از نابودی سیاره‌ی خاستگاهش نشد، اما نقشه‌های ربوده شده را به اتحاد شورشیان تحویل داد که این موضوع در طول جنگ یاوین منجر به نابودی ستاره مرگ شد.

اورگانا بعدها خودش به چهره برجسته و استراتژیست این اتحاد تبدیل شد و در رویدادهای کلیدی مثل نبرد هاث و نبرد سرنوشت‌ساز اندور شرکت کرد. با نابود شدن امپراتور پالپاتین و شاگرد او یعنی دارث ویدر که پدر بیولوژیکی لیا بود، امپراتوری نیز در نبرد جاکو شکست خورد و مجبور به تسلیم شد، به این ترتیب جمهوری جدید روی کار آمد. لیا با دستیابی به هدفش در سرنگونی امپراتوری و بازگرداندن آزادی به کهکشان، تصمیم گرفت با هان سولو خانواده‌ای را تشکیل بدهد. مدتی پس از آن، اورگانا عضو برجسته‌ی مجلس سنای کهکشانی شد. او در روز پایانی جنگ داخلی کهکشانی فرزندش بن سولو را به دنیا آورد. با گذشت زمان، شباهت‌های بین بن و پدربزرگش در ارتباط با نیرو آشکار شد، با این حال لیا امیدوار بود که پسرش مانند ویدر به سمت تاریکی نرود.

اورگانا به عنوان یکی از سناتورهای جمهوری جدید، به خاطر عدم پاسخگویی این مجلس نسبت به ظهور محفل یکم مخالفت‌هایی داشت. محفل یکم به نوعی جانشین امپراتوری سابق بود که در این سال‌ها قدرت گرفته بود. لیا که توسط نسل جدیدی از رهبران سیاسی محاصره شده بود خودش اقدام به بنیان‌گذاری سازمان مقاومت کرد تا بر فعالیت‌های محفل یکم نظارت داشته باشد. در آن زمان، پسر لیا به جنبه‌ی تاریکی پیوسته بود و همه‌ی تلاش‌های برادر لیا یعنی لوک را برای بازسازی محفل جدای از بین برده بود. بن سولو با هویت جدید خود یعنی كایلو رن، تبدیل به شاگرد اسنوک، پیشوای عالی شده بود. با این حال لیا هنوز امیدوار بود تا جنبه‌هایی از نور در پسرش باقی مانده باشد. بنا به درخواست اورگانا، هان سولو سعی کرد رن را به خانه بازگرداند اما این اقدام او نتیجه‌ای به جز کشته شدنش به دست پسرش نداشت. اورگانا در طول جنگ علیه محفل یکم به رهبری کردن مقاومت ادامه داد و در تمام این مدت یک اوراقچی به نام ری که فردی حساس به نیرو بود را برای تبدیل شدن به یک جدای آموزش می‌داد.

اورگانا با تنزل پیدا کردن سلامتی‌اش از آخرین توان خود برای رسیدن به پسرش استفاده کرد تا او را به جنبه‌ی روشنایی نیرو فراخواند. به دنبال مرگ او در سال ۳۵ ب.ن.ی، مقاومت موفق شد در سیاره اکسگول در برابر نیروهای دارث سیدیوس احیا شده دفاع کند، و یک خیزش را علیه محفل یکم در سراسر کهکشان ایجاد شد. در نهایت پسر او به جنبه‌ی روشنایی بازگشت و با قربانی کردن خود ری را از مرگ نجات داد.