لانیک (نژاد)

لانیک 

Lannik

لانیک (نژاد) - جنگ ستارگان

طبقه‌بندی

انسان‌نما

خاستگاه

لانیک

لانیک (Lannik) نژادی انسان نما و دو پا با گوش‌های بلند و افتاده بود که در سیاره لانیک ساکن بود. این نژاد تاریخچه‌ی بلندی در جنگ دارد و اغلب اعضای آن افرادی شجاع و دلیر هستند. اون پیل، استاد جدای از اعضای این نژاد بوده است. لانیک‌ها همچنین به خاطر گوش‌های بزرگی که دارند دارای شنوایی پیشرفته‌ای هستند.