ویکی جنگ ستارگان

زابارک (Zabrak)

اشتراک‌گذاری

زابارک

Zabrak

زابارک (Zabrak) - جنگ ستارگان

طبقه‌بندی

شبیه به انسان

زیرگونه

  • داتومیری‌ها
  • ایریدونیایی‌ها

خاستگاه

  • ایریدونیا
  • داتومیر (کلونی)

رژیم غذایی

گوشتخوار

زبان

زابارکی

زابارک (Zabrak) یک نژاد گوشتخوار نزدیک به انسان بودند که ساکن سیاره ایریدونیا بودند. این نژاد دارای شاخ‌های روی سر و دارای دو قلب هستند. اگرچه بیشتر زابارک‌های مذکر روی ایردونیا زندگی می‌کردند اما برخی از آن‌ها روی سیاره داتومیر زندگی می‌کردند و تحت فرمان نایت‌سیسترها بودند. این زابارک‌ها با عنوان نایت‌برادر شناخته می‌شدند و توسط نایت‌سیسترها پرورش پیدا می‌کردند.

زابارک‌ها علیه اقدامات امپراتوری کهکشانی برای تضعیف آن‌ها مبارزه کردند، و برخی از آن‌ها به جای تسلیم شدن به اتحاد بازیابی جمهوری پیوستند. زابارک‌ها افرادی مغرور، خودمختار، با اراده، و یکی از مستقل‌ترین نژادهای کهکشان بوده‌اند.

صفحات دیگر