بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جمهوری کهکشانی

اشتراک‌گذاری

جمهوری کهکشانی

Galactic Republic

جمهوری کهکشانی - جنگ ستارگان

نوع سازمان

جمهوری

قانون اساسی

قانون اساسی کهکشانی

رئیس حکومت

صدر اعظم

شاخه اجرایی

دفتر صدر اعظم

شاخه قانون‌گذار

سنای کهکشانی

شاخه قضایی

دپارتمان قضایی

شاخه نظامی

نیروهای قضایینظامیان جمهوری (در زمان جنگ‌های کلون)

پایتخت

بدنه‌ی مذهبی

محفل جدای (غیر رسمی)

تاریخ بنیان

تقریبا ۲۵٬۰۰۰ سال پ.ن.ی

تاریخ سازماندهی مجدد

تاریخ بازیابی

۴ ب.ن.ی، در قالب جمهوری جدید

جمهوری کهکشانی (Galactic Republic) که اغلب با نام جمهوری شناخته می‌شود، یک جمهوری پارلمان فدرال متشکل از هزاران سیاره در سرار کهکشان بود. جمهوری با پایبندی به یک قانون اساسی دموکراتیک، دارای یک هیئت قانون‌گذار موسوم به سنای کهکشانی بود. ریاست این مجلس با صدر اعظم عالی بود که از میان مقامات سنا انتخاب می‌شد. سیاره کوروسانت پایتخت جمهوری و مقر مجلس سنا بود.

جمهوری مدرن هزار سال پیش از آغاز جنگ‌های کلون و پس از آخرین نبرد اربابان باستانی سیث و شوالیه‌های جدای پدیدار شد. جمهوری در اوج قدرت، هنر و تجارت، سیاست توسعه را در پیش گرفت و محفل جدای نیز نگهبانان صلح و عدالت جمهوری بودند.

در روزهای پایانی جنگ‌های کلون، ژنرال‌های جدای با توطئه‌ی دارث سیدیوس توسط نیروهای کلون خودی مورد خیانت قرار گرفتند، تا این ارباب تاریکی به عنوان امپراتور به قدرتی بی‌کران دست پیدا کند و اولین امپراتوری کهکشانی را جایگزین جمهوری کند. پس از ریشه‌کن شدن جدای، دموکراسی سابق جای خود را به یک نظام جدید فاشیستی داد. با این حال چند سال بعد، با هلاک شدن امپراتور در جنگ اندور، اتحادی تحت عنوان اتحاد بازیابی جمهوری خود را با عنوان جمهوری جدید معرفی کرد و سرانجام طی یک سال بقایای امپراتوری روی سیاره جاکو را شکست داد.

صفحات دیگر