جنگ ستارگان

بو-کاتان کرایز

اشتراک‌گذاری

بو-کاتان کرایز

Bo-Katan Kryze

بو-کاتان کرایز - جنگ ستارگان

خاستگاه

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

قبیله

  • خاندان کرایز
    • قبیله کرایز

وابسته به

  • دث واچ
    • نایت آولز
  • مجموعه سایه (مدتی کوتاه)
  • مقاومت مندلور

بو-کاتان کرایز (Bo-Katan Kryze) یک زن مندلورین و رهبر نایت آولز و ستوانی از یک گروه تروریستی به نام دث واچ بود که بعدها در دوران امپراتوری به مقام مندلور تبدیل شد. در طول جنگ‌های کلون، خواهر کرایز یعنی ساتین به عنوان دوشس مندلور حکمرانی می‌کرد و کرایز سعی داشت تا تعالیم صلح‌طلبانه او را خنثی کند، زیرا معتقد بود که مندلور باید به تاریخ جنگی خودش افتخار کند. پس از آنکه فرماندار پری ویزلا به عنوان رهبر دث واچ در فضای عمومی آشکار شد، این گروه انشعابی از سامانه مندلور تبعید شدند. در ۱۹ ق.ن.ی کرایز و ویزلا دو ارباب سیت یعنی ماول و سویج آپرس را کشف کردند. آن‌ها به همراه سیت نقشه کشیدند تا مندلور را بازپس‌گیری کنند و با برنامه ریزی ماول چندین سندیکای جنایی را متحد کردند و مجموعه سایه (Shadow Collective) را تشکیل دادند. با آغاز تصاحب مندلور، حکومت ساتین سرنگون شد و ویزلا کنترل سیاره را بدست گرفت.

با این حال، ماول با به چالش کشیدن ویزلا موفق به شکست دادن او شد، و خودش تاج و تخت را به دست گرفت و نخست وزیر آلمک را به عنوان یک رهبر دست نشانده منصوب کرد. کرایز و گروهی از وفاداران مندلورین از به رسمیت شناختن حکومت ماول امتناع کردند، و ساتین را از زندان سلطنتی آزاد کردند و از اوبی-وان کنوبی، استاد جدای درخواست کمک کردند. به دلیل بی طرفی مندلور، کنوبی مجبور شد تا به تنهایی به آنجا برود، و او توسط ماول اسیر شد و سپس ساتین توسط ماول کشته شد. هنگامی که کنوبی به زندان برده شد، کرایز و شورشیان او این جدای را آزاد کردند، و وقتی نیروهای ماول برای بازپس‌گیری کنوبی وارد مبارزه شدند، مندلور به یک جنگ داخلی کشیده شد. قبل از اینکه کنوبی سیاره را ترک کند، کرایز از او درخواست کرد تا جمهوری کهکشانی از این وقایع مطلع کند، به این امید که حمله جمهوری منجر به مرگ ماول شود. کمتر از یک سال بعد، آرزوی کرایز برآورده شد و جمهوری مندلور را محاصره کرد و ماول را از این سیاره بیرون راند. وی سپس تبدیل به بانوی خاندان کرایز و نایب‌السلطنه مندلور شد. با این حال، او وقتی که حاضر به پیروی از امپراتوری کهکشانی قدرت گرفته نشد، از این جایگاه کنار زده شد و قبیله ساکسون این مسئولیت را به دست گرفت.

دولت دوباره توسط امپراتوری کهکشانی سازماندهی شد و موج جدیدی از خشونت‌ها روی این سیاره شکل گرفت. در تاریخ ۲ ق.ن.ی، قبیله ورن تصمیم گرفت در برابر امپراتوری مقاومت کند و از این رو وفاداران امپراتوری یعنی قبیله ساکسون به مبارزه با آن‌ها پرداختند. این اقدامات مندلور را وارد یک جنگ داخلی دیگر کرد. در طول این جنگ، کرایز با کنتس اورسا رن و سابین رن از قبیله رن روبرو شد. این افراد به دنبال یک مندلورین بودند که شایستگی استفاده از دارک‌سابر را داشته باشد و بتواند مقام مندلور را به خود اختصاص دهد. با تایید رن‌ها، کرایز این سلاح را به دست گرفت و حمایت چندین قبیله مندلورین را به دست آورد.

مدتی بعد از پاکسازی بزرگ مندلورین‌ها توسط امپراتوری، سیاره مندلور ویران شد و ماف گیدیون دارک‌سابر را تصاحب کرد. در حوالی تاریخ ۹ ب.ن.ی، کرایز نقشه‌ای را ترتیب داد تا این سلاح را دوباره از ماف پس بگیرد و به مندلور بازگرداند.